Beachland afgelast: adviezen voor vergunning blijven uit

Beachland afgelast: adviezen voor vergunning blijven uit

Wat een groot feest moet worden, is gestrand op een grote teleurstelling. Beachland festival ’22, dat normaal zou plaatsvinden op 2 en 3 juli 2022 wordt afgelast. Vergunningsproblemen liggen aan de basis van het debacle. “Ik word met de rug tegen de muur gezet door te strenge voorwaarden”, stelt de organisator. “Er is geen tijd meer om de nodige vergunningen in orde te brengen”, klinkt het bij de bevoegde overheden.

Problematiek

Het festival wordt georganiseerd in Blankenberge. Traditioneel vindt het festival plaats ter hoogte van het Westerstaketsel. Een deel van het terrein ligt op het grondgebied van gemeente De Haan/Wenduine (t.h.v. Harendijke). Het festival vindt plaats op het strand, aan de voet van de duinen. En daar wringt het schoentje. Want de nieuw ontwikkelde (embryonale) duintjes en ook de duinvoet mogen niet afgegraven worden zonder de toelating van AMDK, ook het maaiveld van het strand en de duinen mag niet gewijzigd worden zonder hun akkoord.

Hoewel Beachland daar al rekening mee hield en een nieuwe locatie voorstelde vlak naast de O’Neill Beachclub, stuit het ook daar op weinig medewerking van het Agentschap Natuur en Bos.

AMDK

AMDK, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust stelt namelijk dat zowel de oude locatie (Blankenberge-Harendijke), als de nieuwe voorgestelde zone gelegen zijn op de rand van Habitatrichtlijn. De zone ligt ook in VEN-gebied: dit Vlaams Ecologisch Netwerk is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Net daarom moet ook agentschap voor Natuur en Bos (dienst AVES) advies verlenen. De aanvrager moet dit advies ter kennisgeving overmaken aan de afdeling Kust, maar dat advies ontvingen ze niet. Er wordt dan automatisch uitgegaan van een negatief advies door agentschap voor Natuur en Bos. Afdeling Kust moet dit ongunstig advies volgen, waardoor het evenement niet kan plaatsvinden op de voorgestelde locatie.

ANB

Volgens Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ligt de huidige locatie deels in een overgangszone voor recreatie en natuur en bevindt het zich deels ook in natuurgebied. Het aangevraagde evenement is volgens hen dan ook niet in overeenstemming met de bestemming van die zone.

“Alles dient nog gemotiveerd, besproken en indien nodig vergund te worden. We zien dit in de beperkte tijdspanne die rest niet meer haalbaar en dringen nogmaals aan op het zoeken naar een alternatieve locatie. Wij zitten momenteel nog met teveel vragen en te weinig info om een degelijk gemotiveerd en verdedigbaar advies te kunnen geven op dit dossier. De tijd is te kort om dit nog rond te krijgen”, aldus de dienst AVES van het Agentschap Natuur en Bos.

Verbolgenheid

Organisator Ronald Luyten (AGM) en partners reageren verbolgen: “We kregen dus geen positief advies van ANB voor de organisatie van Beachland festival. Noch op de oude of de nieuw voorgestelde locatie. Ik heb alles uit de kast gehaald en zelfs een voortoets overgemaakt aan het agentschap maar de overheidsinstanties weigeren advies te verlenen. Iets wat we de voorbije 13 edities nooit hebben moeten doen. Het is nu de eerste maal dat er problemen rijzen. Hoewel het lokaal bestuur Blankenberge mij doorheen dit proces voortdurend heeft gesteund en geholpen, is het risico gewoon te groot om het event toch te laten plaatsvinden. Hogere overheden kunnen het evenement tijdens de opbouw of het weekend gewoon komen stilleggen, een debacle dat we absoluut willen vermijden. Eigenlijk is dit echt schandalig, men wil gewoon niet meewerken van bovenaf.”

Mitch De Geest, schepen voor Evenementen: “We betreuren dit natuurlijk heel erg hard. Onze dienst Evenementen heeft tot vandaag hieraan verder gewerkt en het team van Ronald tot op het laatste moment ondersteund. De vergunningen die lokaal nodig zijn om het festival te laten plaatsvinden liggen klaar om vrijdag door het college te worden goedgekeurd. De organisator wordt eigenlijk met de rug tegen de muur gezet en wordt geconfronteerd met een geval van overmacht.”

Burgemeester Björn Prasse: “De ingenomen standpunten van de Vlaamse overheid zeggen heel helder dat wij niet mogen vergunnen als de organisatie geen gunstige adviezen van ANB kan voorleggen. Wij gingen vrijdag onze vergunningen bezorgen. Gezien de standpunten van de Vlaamse overheid mogen wij dus zelfs geen vergunning afleveren voor Beachland 2022. De economische schade dat dit teweeg brengt is niet te overzien. Ik mag alleen hopen dat diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn zich daar bewust van zijn. Dit laat een wrange smaak achter.”

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie